Kjemiundervisning på video

Virtuelle kjemiske rom er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for materialteknologi og Institutt for kjemi. Hovedmålet har vært å forbedre undervisningen i generell kjemi, ved å innføre alternative og supplerende virkemidler. Video har her vært et slikt virkemiddel.

Selve videoproduksjonen ble avsluttet sommeren 2017. I ettertid er det gledelig å se at videoene blir sett. Både på Multimediesenteret sin Youtube-kanal og på Mediasite kan man av statistikken se at videoene har opp mot 1000 visninger. Jeg har derfor grunn til å tro at de blir brukt i undervisningen.

Stipendiat Heidi Thuv i Multimediesenterets studio, fotograf: Andreas Schille

To ulike konsepter

I hovedsak var det snakk om produksjon av to type videoer – instruksjonsvideoer til lab og tematiske i generell kjemi. Motivasjonen for de to typene videoer var litt ulike. Instruksjonsvideoene til lab skulle gjøre det enklere for labassistenter å forklare ulike eksperimenter til store grupper studenter. De tematiske videoene skulle på sin side være til inspirasjon og motivasjon i forkant av nye temaer i generell kjemi. Dette er et stort fag med mange studenter hvert semester.

Slik sett var premissene for de to videotypene ulike – den ene typen måtte være utvetydig, ta høyde for alle HMS-regler og andre viktige momenter. I tillegg måtte den instruere i god labskikk og lignende. Den andre typen, de tematiske motivasjonsvideoene, skulle spille på litt andre strenger. Her var det viktig å fokusere på det som kunne inspirere og motivere studentene, særlig til tema som kunne være vanskelige. Slik sett var det et fokus på å ”sukre pillen”, altså å formidle fagstoffet ved bruk av praktiske eksperimenter og eksempler fra dagliglivet. Også virkemidler kjent fra tv-produksjon: bruk av musikk, montasjer, grafikk og lignende.

Her kan du se prosjektets showreel:

Tett samarbeid og gjensidig læring

Et tett samarbeid med faglærere var i dette tilfellet svært viktig for å komme fram til målet. Grundig og god planlegging, og forelesere som forstår videoformatet var viktige faktorer. Etter en grundig innføring i manusskriving, ble enkelte av faglærerne selvgående i mye av planleggingsarbeidet i forkant av videoproduksjonen. De brukte sitt eget ”formidler-språk” og var bevisst dette i manusfasen, også for å forenkle innholdet slik at det også kunne nå de svakeste eller minst motiverte studentene. Vi, videoprodusentene, ble også disse studentenes faglige stedfortredere, for hvis ikke vi skjønte noe av innholdet, da var det grunn til å tro at disse studentene ikke gjorde det heller.

Videoprodusent Eirik Wattengård og stipendiatene Heidi Thuv og Mads Jensen går igjennom opptaksplan på labben, fotograf: Andreas Schille

Videoprodusent Eirik Wattengård og stipendiatene Heidi Thuv og Mads Jensen går igjennom opptaksplan på labben, fotograf: Andreas Schille​

Ekstra innsats belønnes

En erfaring verdt å ta med seg videre var at jo vanskeligere fagstoff, desto vanskeligere var det å piffe det opp og gjøre det mer tilgjengelig. Det kan se ut som kompliserte tema ikke kommer utenom kompliserte forklaringer. Ellers vil det være interessant å høre tilbakemeldinger fra studentene om instruksjonsvideoene på lab var nyttige og tilstrekkelige som innføring til ulike labeksperimenter. I dette tilfellet jobbet vi med to svært dyktige og engasjerte stipendiater, men som ikke underviser i disse fagene selv, slik det ikke er helt klart for meg hvordan disse videoene blir brukt i dag.

Det som kom tydeligst fram av samarbeidet med å lage disse videoene, var verdien av tette samarbeid over tid med faglærere. Slik at de lærer seg og forstår videoformatet og hvordan å formidle fagstoff på video. Og slik kan man få betalt for den ekstra innsatsen det er å legge tid og krefter i å skrive manus og pusse på deltaljer, og kunne ha glede av lærevideoer som står seg over tid.

Her kan du se alle prosjektvideoene i en samlet spilleliste:

Mer om video